Allt jag önskar ska jag få
/
Everything I wish for I shall have