PHOTO LINA FORSGREN ︎︎︎


Flowers Knives Hands2020 — Textilegryningen värmer brisen

droppar dagg i mig

gryningen värmer brisen

doppar tagg i mig
FLOWERS ︎︎︎

HANDS ︎︎︎


KNIVES ︎︎︎

SHINY LITTLE TREAT PHOTO JI XIAO TONG ︎︎︎


SHINY LITTLE TREAT PHOTO JI XIAO TONG ︎︎︎


SHINY LITTLE TREAT︎︎︎


Shiny
Little Treat2019 — Porcelain
BLOB ︎︎︎
BLOB2019 — Porcelain

CAKE CRUSH ︎︎︎ 


CAKE CRUSH ︎︎︎


CAKE CRUSH ︎︎︎


Cake Crush2019Porcelain
CAKE VASES ︎︎︎


CAKE VASES ︎︎︎


CAKE VASES ︎︎︎

CAKE VASES ︎︎︎Cake vases2018Stoneware 
SHINY LITTLE TREAT PHOTO JI XIAO TONG ︎︎︎


SHINY LITTLE TREAT PHOTO JI XIAO TONG ︎︎︎


SHINY LITTLE TREAT ︎︎︎


Shiny
Little Treat2019 — Porcelain
BLOB ︎︎︎


BLOB ︎︎︎

BLOB2019 — Porcelain
CAKE CRUSH ︎︎︎


CAKE CRUSH ︎︎︎


CAKE CRUSH ︎︎︎


Cake Crush2019Porcelain
CAKE VASES ︎︎︎


CAKE VASES ︎︎︎


CAKE VASES ︎︎︎


CAKE VASES︎︎︎


Cake vases2018Stoneware

ALL OBJECTS ON THIS SITE ARE COPYRIGHT OF ERIKA EMERÉN 2020    ︎    SITE DESIGNED BY LINA FORSGREN

PHOTO LINA FORSGREN︎︎︎Flowers

Knives
Hands2020 — Textile


läppar öppna
stril linje slem seg linje ner över haka
fingrar separerar droppar doppar
tunga
svullna papiller trådformiga mellan snäva fingeravtryck
våt tunga
lapar stilla tag grasiga kanter mjuka sväller i mun
mineraler lösa avlagringar
luckras löses vittrar till bitar
mun sväljer hudflagor
suger bort svart rand under naglarFLOWERS ︎︎︎

HANDS ︎︎︎

KNIVES ︎︎︎ALL OBJECTS ON THIS SITE ARE COPYRIGHT OF ERIKA EMERÉN 2020    ︎    SITE DESIGNED BY LINA FORSGREN